Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Quốc Tuấn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Quốc Tuấn

Bs. Nguyễn Quốc Tuấn
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi làm việc: Đang cập nhật
Ngành: Đa khoa
Chuyên ngành:  Nội tổng quát
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014

Bs. Nguyễn Quốc Tuấn
Vì sức khỏe cộng đồng
Nơi làm việc: Đang cập nhật
Ngành: Đa khoa
Chuyên ngành:  Nội tổng quát
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014

Tháng Mười, 2020

Tháng Chín, 2020

Tháng Bảy, 2018