Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Trang chủ BS. Nguyễn Quốc Tuấn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Quốc Tuấn
 • Bs. Nguyễn Quốc Tuấn
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:  Nội tổng quát
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014
 • Bs. Nguyễn Quốc Tuấn
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đang cập nhật
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành:  Nội tổng quát
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2014

Tháng Mười, 2020

Tháng Chín, 2020

Tháng Bảy, 2018