Thứ Năm , 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ Nguyễn Thị Sâm

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Sâm
 • Nguyễn Thị Sâm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y khoa Vinh.
 • Quản lý Page Y học cộng đồng
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Vinh năm 2021 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Sâm
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y khoa Vinh.
 • Quản lý Page Y học cộng đồng
 • Ngành: Đa khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Vinh năm 2021 (Bác sĩ)

Tháng Tám, 2019