Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023
Trang chủ Nguyễn Võ Tấn Danh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Võ Tấn Danh
 • Nguyễn Võ Tấn Danh
 • Thích thú trong việc giúp đỡ mọi người
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2019
 • Nguyễn Võ Tấn Danh
 • Thích thú trong việc giúp đỡ mọi người
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2019

Tháng Tám, 2017