Thứ Hai , 8 Tháng Tư 2024
Trang chủ BS. Thái Kinh Luân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Thái Kinh Luân
 • Thái Kinh Luân
 • Làm mọi thứ với một niềm đam mê
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Ngoại Tiết niệu
 • Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2000 – 2006)
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại tiết niệu tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2006 – 2009)
  • Nghiên cứu sinh ngành Ngoại tiết niệu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019)
 • Thái Kinh Luân
 • Làm mọi thứ với một niềm đam mê
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Ngoại Tiết niệu
 • Chuyên ngành: Ngoại Tiết niệu
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2000 – 2006)
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại tiết niệu tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2006 – 2009)
  • Nghiên cứu sinh ngành Ngoại tiết niệu, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015 – 2019)

Tháng Năm, 2019