Thứ Hai , 18 Tháng Chín 2023
Trang chủ Ông Thị Thảo Như

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ông Thị Thảo Như
 • Ông Thị Thảo Như
 • Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lí tưởng, có đủ tin tưởng và chí kiên nhẫn để thực hiện lí tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã…
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)
 • Ông Thị Thảo Như
 • Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lí tưởng, có đủ tin tưởng và chí kiên nhẫn để thực hiện lí tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã…
 • Nơi làm việc: Câu lạc bộ Sản phụ khoa-Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ tại Đại học Y dược Huế năm 2019 (Bác sĩ)

Tháng Bảy, 2017