Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2019
Trang chủ Lê Thị Thu Thảo

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Thị Thu Thảo
 • Lê Thị Thu Thảo
 • Vì sức khỏe cộng đồng.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: 
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018 (Sinh viên Y6)
 • Lê Thị Thu Thảo
 • Vì sức khỏe cộng đồng.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: 
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Hải Phòng năm 2018 (Sinh viên Y6)

Tháng Tư, 2018

 • 19 Tháng Tư

  Protein niệu

  protein niệu

  Sự xuất hiện bất thường của protein trong nước tiểu gọi là protein niệu. Mức độ và phân loại protein niệu có thể giúp đánh giá mức độ tổn thương thận.