Chủ Nhật , 9 Tháng Năm 2021
Trang chủ BS. Thiều Đình Hoàng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Thiều Đình Hoàng
 • BS. Thiều Đình Hoàng
 • Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Quản lý dự án bài dịch Sản phụ khoa
 • Ngành: Y khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019
 • BS. Thiều Đình Hoàng
 • Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Quản lý dự án bài dịch Sản phụ khoa
 • Ngành: Y khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Y khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2019

Tháng Bảy, 2020