Thứ Tư , 15 Tháng Năm 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
ThS. BSNT. Nguyễn Thu Yến
 • ThS. BSNT. Nguyễn Thu Yến 
 • Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hạnh phúc là mang lại niềm vui cho mọi người.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (2012 – 2018)
  • Bác sĩ nội trú Giải phẫu bệnh tại Trường Đại học Y Hà Nội (2018 – 2021)
 • ThS. BSNT. Nguyễn Thu Yến 
 • Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hạnh phúc là mang lại niềm vui cho mọi người.
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội (2012 – 2018)
  • Bác sĩ nội trú Giải phẫu bệnh tại Trường Đại học Y Hà Nội (2018 – 2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ