Thứ Sáu , 2 Tháng Sáu 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Thu Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Thu Anh
  • BS. Nguyễn Thu Anh 
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Ngành: Y Học Dự Phòng và Nhân Học Y Tế
  • Nơi làm việc: Giám đốc Viện nghiên cứu Y Khoa Woolcock Việt Nam
  • BS. Nguyễn Thu Anh 
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Ngành: Y Học Dự Phòng và Nhân Học Y Tế
  • Nơi làm việc: Giám đốc Viện nghiên cứu Y Khoa Woolcock Việt Nam

Tháng Sáu, 2021

Tháng Chín, 2020