Chủ Nhật , 22 Tháng Chín 2019
Trang chủ Võ Thúy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Thúy
 • Thúy Võ
 • Every patient is my patientEvery patient is my patient
 • Nơi làm việc: Vietnamese Medical Interpreter – Stanford Health Center
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Chuyên ngành: Ung thư
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2002
  • AS in Biological Sciences tại Mission College năm 2017
  • BS in Nursing tại San Jose State University năm 2020
 • Thúy Võ
 • Every patient is my patientEvery patient is my patient
 • Nơi làm việc: Vietnamese Medical Interpreter – Stanford Health Center
 • Ngành: Điều dưỡng
 • Chuyên ngành: Ung thư
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2002
  • AS in Biological Sciences tại Mission College năm 2017
  • BS in Nursing tại San Jose State University năm 2020

Tháng Sáu, 2019

Tháng Năm, 2019