Thứ Bảy , 23 Tháng Chín 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Phương Thủy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Phương Thủy
 • Nguyễn Thị Phương Thủy
 • Hướng về tương lai
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Nguyễn Thị Phương Thủy
 • Hướng về tương lai
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2020

Tháng Mười Một, 2018