Chủ Nhật , 4 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Ngô Thị Thúy Nhi
 • BS. Ngô Thị Thúy Nhi
 • Everything will be OK
 • Nơi làm việc: Giảng viên – Đại học Trà Vinh
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học dự phòng tại Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Đại học)
 • BS. Ngô Thị Thúy Nhi
 • Everything will be OK
 • Nơi làm việc: Giảng viên – Đại học Trà Vinh
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Y học dự phòng tại Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015 (Đại học)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ