Thứ Hai , 20 Tháng Năm 2019
Trang chủ Ths.BS. Trần Minh Luận

Ths.BS. Trần Minh Luận

Ths.BS. Trần Minh Luận

Tháng Năm, 2018

  • 9 Tháng Năm

    Phòng chống tự sát

    phòng chống tự sát

    Tự sát là mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng.Tự sát là rất phức tạp và bi thảm. Biết được các dấu hiệu báo trước tự sát và biết cách hỗ trợ bệnh nhân có thể cứu được nhiều mạng người.