Thứ Tư , 28 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trương Ngọc Tài
 • Trương Ngọc Tài
 • “Sống có ý nghĩa”
 • Nơi làm việc: Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
 • Ban kiểm duyệt Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng (2018)
 • Trương Ngọc Tài
 • “Sống có ý nghĩa”
 • Nơi làm việc: Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
 • Ban kiểm duyệt Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư
 • Ngành: Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân Y tế công cộng tại Đại học Kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng (2018)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ