Thứ Bảy , 15 Tháng Mười Hai 2018
Trang chủ BS. Trần Ý Thảo

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng

Tháng Tám, 2015

Tháng Bảy, 2015

Tháng Bảy, 2014

  • 25 Tháng Bảy

    Các sản phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

    Cai nghiện thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.