Chủ Nhật , 26 Tháng Ba 2023
Trang chủ Trần Nhật Lệ

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Nhật Lệ
 • Trần Nhật Lệ 
 • Thành công là thành quả của những cố gắng tuy nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại mỗi ngày
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Huế (2015 – 2021)
 • Trần Nhật Lệ 
 • Thành công là thành quả của những cố gắng tuy nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại mỗi ngày
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Huế (2015 – 2021)

Tháng Chín, 2020

Tháng Năm, 2020