menu toggle
Trần Thị Bích Phượng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Trần Thị Bích Phượng

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành

đang cập nhật

Quá trình học tập

2008

Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2008 (Kỹ sư)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

5

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Trần Thị Bích Phượng

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng