Thứ Năm , 29 Tháng Hai 2024
Trang chủ Trần Vĩnh Phú

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Vĩnh Phú
 • Trần Vĩnh Phú
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016)
  • Thạc sĩ Nhi Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018)
 • Trần Vĩnh Phú
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Chuyên ngành: Nhi Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016)
  • Thạc sĩ Nhi Khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018)

Tháng Bảy, 2020