Thứ Ba , 28 Tháng Ba 2023
Trang chủ Lưu Thị Khánh Trang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lưu Thị Khánh Trang
 • Lưu Thị Khánh Trang
 • Chiến thắng duy nhất đáng tự hào là chiến thắng bản thân mình
 • Nơi hiện tại: Queensland, Úc – Biên dịch/phiên dịch viên tự do
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Biên dịch/phiên dịch viên tự do
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Lưu Thị Khánh Trang
 • Chiến thắng duy nhất đáng tự hào là chiến thắng bản thân mình
 • Nơi hiện tại: Queensland, Úc – Biên dịch/phiên dịch viên tự do
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Biên dịch/phiên dịch viên tự do
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tháng Mười, 2017