Thứ Bảy , 9 Tháng Mười Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Ngọc Thiện
 • Trần Ngọc Thiện
 • Những thứ ta mang theo khi mất đi là những thứ ta đã cho đi
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế năm 2020
 • Trần Ngọc Thiện
 • Những thứ ta mang theo khi mất đi là những thứ ta đã cho đi
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa, Đại học Y dược Huế năm 2020

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ