Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2024
Trang chủ Trương Khánh Linh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trương Khánh Linh
 • Trương Khánh Linh
 • “Who would set a limit to the mind of man? Who would dare assert that we know all there is to be known?” (Ai có thể đặt giới hạn cho trí tuệ của con người? Ai dám quả quyết rằng chúng ta đã biết mọi thứ trên đời?)
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y tế Công cộng
 • Ngành: Kĩ thuật Phục hồi chức năng
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật Phục hồi chức năng tại trường Đại học Y tế Công cộng (2020 – 2024)
 • Trương Khánh Linh
 • “Who would set a limit to the mind of man? Who would dare assert that we know all there is to be known?” (Ai có thể đặt giới hạn cho trí tuệ của con người? Ai dám quả quyết rằng chúng ta đã biết mọi thứ trên đời?)
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y tế Công cộng
 • Ngành: Kĩ thuật Phục hồi chức năng
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật Phục hồi chức năng tại trường Đại học Y tế Công cộng (2020 – 2024)

Tháng Tám, 2021

Tháng Bảy, 2021