Thứ Hai , 25 Tháng Chín 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Trương Tuấn Đăng
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)
 • Trương Tuấn Đăng
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 (Đại học)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ