Chủ Nhật , 2 Tháng Tư 2023
Trang chủ Nguyễn Hưng Trường

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Hưng Trường
 • Nguyễn Hưng Trường
 • Không gì là không thể
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2018  (Bác sĩ)
 • Nguyễn Hưng Trường
 • Không gì là không thể
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2018  (Bác sĩ)

Tháng Chín, 2016