Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024
Trang chủ Trương Nguyễn Xuân Quỳnh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trương Nguyễn Xuân Quỳnh
 • Trương Nguyễn Xuân Quỳnh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh.
 • Ngành: Công tác xã hội
 • Chuyên ngành:  Y tế công
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân ngành Công tác xã hội tại Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh năm 2012
  • Thạc sĩ ngành Y tế công, chuyên ngành Chính sách và Quản trị Y tế tại Đại học Chulalongkorn – Bangkok, Thái Lan năm 2018
  • Nghiên cứu sinh ngành Y tế công tại Đại học Chulalongkorn – Bangkok, Thái Lan – hiện tại.
 • Trương Nguyễn Xuân Quỳnh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh.
 • Ngành: Công tác xã hội
 • Chuyên ngành:  Y tế công
 • Quá trình đào tạo: 
  • Cử nhân ngành Công tác xã hội tại Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh năm 2012
  • Thạc sĩ ngành Y tế công, chuyên ngành Chính sách và Quản trị Y tế tại Đại học Chulalongkorn – Bangkok, Thái Lan năm 2018
  • Nghiên cứu sinh ngành Y tế công tại Đại học Chulalongkorn – Bangkok, Thái Lan – hiện tại.

Tháng Tám, 2019