Thứ Sáu , 3 Tháng Hai 2023
Trang chủ PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng
 • PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: PGĐ TT Ung bướu, Trưởng khoa ung bướu BVTW Huế
 • Ngành: Ung thư
 • Chuyên ngành:  Ung thư
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật
 • PGS.Ts.Bs. Nguyễn Đình Tùng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: PGĐ TT Ung bướu, Trưởng khoa ung bướu BVTW Huế
 • Ngành: Ung thư
 • Chuyên ngành:  Ung thư
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật

Tháng Mười, 2017