Chủ Nhật , 5 Tháng Hai 2023
Trang chủ TS. Trần Viết Bảo Khuyên

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS. Trần Viết Bảo Khuyên
 • TS. Trần Viết Bảo Khuyên
 • Cố gắng để không hối tiếc
 • Nơi làm việc: Nội trợ
 • Ngành: Kỹ sư Hóa
 • Chuyên ngành: Kỹ sư Hóa
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2014 (Tiến sĩ)
  • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2011 (Thạc sĩ)
  • Quản lý môi trường tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2005 (Cử nhân)
 • TS. Trần Viết Bảo Khuyên
 • Cố gắng để không hối tiếc
 • Nơi làm việc: Nội trợ
 • Ngành: Kỹ sư Hóa
 • Chuyên ngành: Kỹ sư Hóa
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2014 (Tiến sĩ)
  • Kỹ sư Hóa tại Đại học Nagoya năm 2011 (Thạc sĩ)
  • Quản lý môi trường tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2005 (Cử nhân)

Tháng Chín, 2017