Chủ Nhật , 24 Tháng Ba 2019
Trang chủ Trần Lệ Vân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Lệ Vân
 • Trần Lệ Vân
 • Seek balance of Heart and Mind
 • Nơi làm việc:Canada
 • Ngành: Acupuncturist
 • Chuyên ngành: Massage Therapist, Acupuncture and TCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Massage Therapist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2018 (Cao đẳng)
  • Acupuncturist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2016 (Cao đẳng)
  • Điều dưỡng tại Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2001 (Trung cấp)
 • Trần Lệ Vân
 • Seek balance of Heart and Mind
 • Nơi làm việc:Canada
 • Ngành: Acupuncturist
 • Chuyên ngành: Massage Therapist, Acupuncture and TCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Massage Therapist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2018 (Cao đẳng)
  • Acupuncturist tại Calgary College of Acupuncture and TCM năm 2016 (Cao đẳng)
  • Điều dưỡng tại Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2001 (Trung cấp)

Tháng Hai, 2019

Tháng Mười Một, 2018

Tháng Mười, 2018

Tháng Năm, 2018