Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Trang chủ BS. Võ Hùng Chí

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Võ Hùng Chí
  • Võ Hùng Chí
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Ngành: Y Học Dự Phòng
  • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
  • Quá trình đào tạo: Bác sĩ Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
  • Võ Hùng Chí
  • Vì sức khỏe cộng đồng
  • Ngành: Y Học Dự Phòng
  • Chuyên ngành: Y Học Dự Phòng
  • Quá trình đào tạo: Bác sĩ Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Tháng Sáu, 2019