Thứ Sáu , 1 Tháng Mười Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Võ Hoàng Duy Kha
 • Võ Hoàng Duy Kha
 • Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2021
 • Võ Hoàng Duy Kha
 • Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường
 • Nơi học tập: Đại học Y dược TP.HCM
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Y đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2021

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ