Thứ Tư , 28 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Đoàn Vũ Lực
 • BS. Đoàn Vũ Lực
 • Sống là cống hiến, là cho người khác niềm vui hạnh phúc. Niềm vui, hạnh phúc của mọi người cũng chính là niềm vui của mình! ” Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Team hỗ trợ Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y dược Huế
 • BS. Đoàn Vũ Lực
 • Sống là cống hiến, là cho người khác niềm vui hạnh phúc. Niềm vui, hạnh phúc của mọi người cũng chính là niềm vui của mình! ” Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Team hỗ trợ Group Hỗ trợ bệnh nhân ung thư
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y dược Huế

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ