Thứ Năm , 16 Tháng Năm 2024
Trang chủ TS. Nguyễn Hồng Vũ

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS. Nguyễn Hồng Vũ
 • TS. Nguyễn Hồng Vũ
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ (Postdoctoral Fellow), Viện nghiên cứu City of Hope, California, USA.
 • Ngành: Sinh học phân tử trong Y học
 • Chuyên ngành:  Sinh học phân tử trong Y học
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật
 • TS. Nguyễn Hồng Vũ
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ (Postdoctoral Fellow), Viện nghiên cứu City of Hope, California, USA.
 • Ngành: Sinh học phân tử trong Y học
 • Chuyên ngành:  Sinh học phân tử trong Y học
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật

Tháng Mười, 2018

Tháng Chín, 2018

 • 1 Tháng Chín

  Vaccine ung thư là gì?

  vaccine ung thư

  Vaccine là những loại thuốc giúp cơ thể chống lại bệnh tật, có một số vaccine phòng ngừa cho người khỏe mạnh để ngăn chặn một số bệnh ung thư

Tháng Mười, 2017