Thứ Ba , 30 Tháng Năm 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Xuân Hương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Cho nhiều hơn nhận thì sẽ nhận được nhiều hơn cho
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Huế năm 2021 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Cho nhiều hơn nhận thì sẽ nhận được nhiều hơn cho
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Huế năm 2021 (Bác sĩ)

Tháng Mười Hai, 2019