Thứ Tư , 16 Tháng Mười 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Cho nhiều hơn nhận thì sẽ nhận được nhiều hơn cho
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y dược Huế năm 2021 (Bác sĩ)
 • Nguyễn Thị Xuân Hương
 • Cho nhiều hơn nhận thì sẽ nhận được nhiều hơn cho
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y dược Huế
 • Ngành: Y học dự phòng
 • Chuyên ngành: Y học dự phòng
 • Quá trình đào tạo:
  • Y học dự phòng tại Đại học Y dược Huế năm 2021 (Bác sĩ)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ