Thứ Hai , 18 Tháng Chín 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: cảnh giác dược

Từ khóa liên quan: cảnh giác dược

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Bài 4.02: Cảnh giác dược

Cảnh giác dược là khoa học và các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu, đáp ứng, phòng ngừa các phản ứng có hại của thuốc (ADR), và các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan đến thuốc - bao gồm các sự kiện bất lợi sau tiêm chủng (AEFI)

Xem tiếp