Thứ Ba , 31 Tháng Một 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: chàm

Từ khóa liên quan: chàm

Chàm

Chàm

Chàm không lây nhưng có yếu tố di truyền. Chàm da gây khó chịu cho trẻ, nếu trẻ gãi nhiều có thể dẫn tới bội nhiễm.

Xem tiếp