Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2019
Trang chủ Từ khóa liên quan: hỗ trợ tự lập ở người già

Từ khóa liên quan: hỗ trợ tự lập ở người già

Tầm quan trọng của nước

Tầm quan trọng của nước

Nước là khởi nguồn của sự sống, vậy khởi nguồn của sự sống là gì? Đó chính là các tế bào nhỏ bé. Các tế bào tồn tại nên mới có sự sống, các tế bào chết đi thì sự sống cũng không còn. Và Nước nắm giữ sự sống còn của tế bào. Vì vậy người tu hành có thể nhịn ăn để tịnh tâm nhưng không thể nhịn uống.

Xem tiếp
Tong-quan-ve-ho-tro-tu-lap

Tổng quan về hỗ trợ tự lập

Trong xã hội, người cao tuổi, cùng với sự   mất đi tính tự  lập và trở thành người cần được chăm sóc thì sẽ  làm nảy sinh ra các vấn đề chăm sóc cho người thân trong gia đình, địa phương và toàn thể xã hội. Vì vậy, có thể  nói việc khôi phục tính tự  lập sẽ    giải quyết được phần lớn các vấn đề  trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Xem tiếp