Thứ Tư , 20 Tháng Một 2021
Trang chủ Từ khóa liên quan: khổ đau

Từ khóa liên quan: khổ đau

Chuyển hóa khổ đau

Chuyển hóa khổ đau

Trong cuộc sống, con người luôn đối mặt với khổ đau. Khi khổ đau có mặt, hoặc bạn phải chịu đựng và quỵ ngã, hoặc bạn sẽ nỗ lực vươn mình tìm cách chuyển hóa, vượt qua và đứng lên ngay chỗ mình vừa ngã xuống. Chỉ những người sáng suốt mới làm được việc này và một khi làm được, bạn đã biết sử dụng khổ đau làm chất liệu để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Xem tiếp