Thứ Tư , 4 Tháng Mười 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: lựa chọn

Từ khóa liên quan: lựa chọn

Khi bạn phải lựa chọn

Khi bạn phải lựa chọn

Nếu có thể được, chúc bạn không bao giờ phải lựa chọn, nhưng thật đáng tiếc, điều đó là không tưởng. Bởi vì, một lúc nào đó, một nơi nào đó, bạn sẽ bị buộc phải làm điều ấy.

Xem tiếp