Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: mức ý nghĩa

Từ khóa liên quan: mức ý nghĩa

Nghiên cứu mới về bệnh bạch cầu mãn tính dòng Lympho

Sự quan trọng của các nguyên tắc được định nghĩa trước và các phân tích thống kê được biệt định trước

Trong vài thập kỷ, các nhà thống kê và các nhà lâm sàng đã tranh luận về mức ý nghĩa thống kê và lâm sàng, nhìn chung, đa số các tạp chí vẫn còn giữ cách tiếp cận suy diễn tần số khi kiểm định thống kê và sử dụng thuật ngữ có ý nghĩa thống kê, hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

Xem tiếp