Thứ Hai , 27 Tháng Năm 2019
Trang chủ Từ khóa liên quan: người cao tuổi

Từ khóa liên quan: người cao tuổi

Tầm quan trọng của nước

Tầm quan trọng của nước

Nước là khởi nguồn của sự sống, vậy khởi nguồn của sự sống là gì? Đó chính là các tế bào nhỏ bé. Các tế bào tồn tại nên mới có sự sống, các tế bào chết đi thì sự sống cũng không còn. Và Nước nắm giữ sự sống còn của tế bào. Vì vậy người tu hành có thể nhịn ăn để tịnh tâm nhưng không thể nhịn uống.

Xem tiếp