Thứ Sáu , 30 Tháng Bảy 2021
Trang chủ Từ khóa liên quan: Phản vệ

Từ khóa liên quan: Phản vệ

Sơ cứu sốc phản vệ

Sơ cứu sốc phản vệ

Nếu gặp một người đang có những biểu hiện của sốc phản vệ: hãy gọi cấp cứu ngay lập tức, nếu nôn mửa hoặc chảy máu miệng, hãy đặt nằm nghiêng.

Xem tiếp