Thứ Tư , 29 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: Quyền riêng tư

Từ khóa liên quan: Quyền riêng tư

Quyền riêng tư, là Quyền riêng tư

Quyền riêng tư, là Quyền riêng tư

Trong tất cả các quyền con người, có lẽ quyền riêng tư là khó định nghĩa nhất. Các định nghĩa về quyền riêng tư rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của từng quốc gia và nền văn hóa và “theo một nghĩa nào đó, tất cả các quyền con người đều có khía cạnh của quyền riêng tư”.

Xem tiếp