Thứ Năm , 7 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: soi xét người khác

Từ khóa liên quan: soi xét người khác

xét ít thương nhiều

Xét ít thương nhiều

Chúng ta đang sống trong cõi đời này là nơi chưa hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Do vậy, đừng xét nét nhìn vào những điểm khuyết, thiếu, kém, dở và những thứ mình cho là chưa được ở người khác để phiền lòng và trách móc.

Xem tiếp