Thứ Tư , 15 Tháng Tám 2018
Trang chủ Từ khóa liên quan: thai ngoài ý muốn

Từ khóa liên quan: thai ngoài ý muốn

thai ngoài ý muốn

Bài 48 – Thai ngoài ý muốn

Thai ngoài ý muốn, có thể vì chủ quan, vì sơ suất, vì không có kiến thức ngừa thai chuẩn xác, và nhiều khi cũng…chẳng biết vì sao (nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân chứ). Đã gọi “ngoài ý muốn” nghĩa là hoàn toàn bất ngờ, chưa có sự chuẩn bị, chưa sẵn sàng. Và chỉ có 2 lựa chọn thôi, giữ thai hay bỏ thai.

Xem tiếp