Thứ Sáu , 3 Tháng Hai 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: thóat vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Từ khóa liên quan: thóat vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng một mảnh của nhân đĩa đệm được thoát ra khỏi vòng sợi, vào trong ống sống thông qua vị trí đứt rách vòng sợi. Đĩa đệm trở nên bị thoát vị thường là trong giai đoạn đầu của sự thoái hóa.

Xem tiếp