Thứ Sáu , 6 Tháng Tám 2021
Trang chủ Từ khóa liên quan: ù tai

Từ khóa liên quan: ù tai

Ù tai

Ù tai

Ù tai là những tiếng ồn như tiếng rung hoặc tiếng vù vù mà bạn nghe được, những tiếng ồn đó không phải là âm thanh do môi trường xung quanh phát ra mà bạn nghe được.

Xem tiếp