Thứ Sáu , 2 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Từ khóa liên quan: viêm tai giữa và giảm thính lực

Từ khóa liên quan: viêm tai giữa và giảm thính lực

viêm tai giữa

Viêm tai giữa

Sự viêm nhiễm xảy ra ở tai giữa còn gọi là Viêm tai giữa. Bác sĩ thường phân biệt giữa viêm tai giữa cấp và một loại viêm tai thường gặp khác (gọi là viêm tai ngoài).

Xem tiếp