Thứ Tư , 6 Tháng Mười Hai 2023

Acenocoumarol – Thuốc chống đông

 

Tên chung quốc tế Acenocoumarol

Acenocoumarol (nicoumalone).

Dạng thuốc và hàm lượng Acenocoumarol

Acenocoumarol - Thuốc chống đông

Hình:

Viên nén 4 mg.

Chỉ định Acenocoumarol

Tương tự warfarin.

Chống chỉ định Acenocoumarol

Tương tự warfarin.

Thận trọng Acenocoumarol

Tương tự warfarin.

Liều lượng và cách dùng Acenocoumarol

8 – 12 mg ngày đầu tiên; 4 – 8 mg ngày thứ 2; liều duy trì 1 – 8 mg hàng ngày, điều chỉnh dựa trên xét nghiệm tỷ lệ prothrombin và INR tương tự như warfarin.

Tác dụng không mong muốn Acenocoumarol

Tương tự warfarin.

Quá liều và xử trí Acenocoumarol

Tương tự warfarin.

 

http://nidqc.org.vn/duocthu/426/