Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2024

Albendazol – Thuốc trị giun tròn đường ruột

 

Tên chung quốc tế Albendazol

Albendazole

Dạng thuốc và hàm lượng Albendazol

Viên nén albendazol 200 mg, 400 mg. Lọ 10 ml hỗn dịch 20 mg/ml và 40 mg/ml

albendazol-thuoc-tri-giun-tron-duong

HÌnh

Chỉ định Albendazol

Nhiễm giun đũa, giun móc, giun lươn, giun kim, giun tóc; nhiễm sán dây (Mục 6.1.1.1), nhiễm giun tròn tại mô hoạc tổ chức (Mục 6.1.1.3); nhiễm giun chỉ (Mục 6.1.2.1).

Thận trọng Albendazol

Thời kỳ mang thai: xem ghi chú ở trên và Phụ lục 2; Mục 6.1.1.1.

Tương tác thuốc Albendazol

(Phụ lục 1).

Liều lượng và cách dùng Albendazol

Nhiễm giun đũa, giun kim, giun móc: Người lớn và trẻ trên 2 tuổi uống 400 mg, một liều duy nhất; trẻ em 12 tháng – 2 tuổi, 200 mg 1 liều duy nhất.

Nhiễm giun tóc: Người lớn và trẻ trên 2 tuổi uống 400 mg, một liều duy nhất (nhiễm trung bình) hoặc 400 mg/ngày trong 3 ngày (nhiễm nặng); trẻ em 12 tháng – 2 tuổi, 200 mg 1 liều duy nhất (nhiễm vừa) hoặc 200 mg lúc đầu sau đó 100 mg/ngày uống 2 lần trong 3 ngày (nhiễm nặng).

Nhiễm giun lươn: Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi uống 400 mg/lần, 1 hoặc 2 lần mỗi ngày trong 3 ngày.

Tác dụng không mong muốn Albendazol

Rối loạn tiêu hoá, nhức đầu; phản ứng không mong muốn do điều trị nhiễm sán dây (Mục 6.1.1.1).

Quá liều và xử trí Albendazol

Khi bị quá liều cần điều trị triệu chứng và các biện pháp cấp cứu hồi sức chung.

Độ ổn định và bảo quản Albendazol

Bảo quản ở nhiệt độ 20 – 30 o C. Tránh ánh sáng trực tiếp.

http://nidqc.org.vn/duocthu/247/