Chủ Nhật , 30 Tháng Tư 2017

Atenolol – Thuốc chống tăng huyết áp

 

Xem Mục 12.1.

Atenolol - Thuốc chống tăng huyết áp

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/458/  • error: