Thứ Tư , 29 Tháng Mười Một 2023

Atenolol – Thuốc chống tăng huyết áp

 

Xem Mục 12.1.

Atenolol - Thuốc chống tăng huyết áp

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/458/