Thứ Sáu , 15 Tháng Sáu 2018

Atenolol – Thuốc chống tăng huyết áp

 

Xem Mục 12.1.

Atenolol - Thuốc chống tăng huyết áp

Hình:

http://nidqc.org.vn/duocthu/458/

Bạn thích hãy bấm LIKE và SHARE


  • error: