Thứ Hai , 27 Tháng Chín 2021

Bài 2.15: Tóm tắt

Bài viết thứ 30 trong 45 bài thuộc chủ đề Khóa học an toàn Vắc xin
 

Biên dịch : Trần Vinh Quang

Hiệu đính: BS. Huỳnh Thị Mỹ Tiên, BS.Nguyễn Khởi Quân, TS.BS Nguyễn Hữu Châu Đức

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc học xong Module 2. Đây là những điểm chính mà bạn đã học:

  • Sự khác biệt giữa các loại vắc xin và phương thức hoạt động của vắc xin sống giảm độc lực, vắc xin bất hoạt, vắc xin liên hợp, vắc xin dưới đơn vị, vắc xin độc tố và vắc xin kết hợp.
  • Cách quản lý chính xác cho những loại vắc xin khác nhau.
  • Các thành phần trong vắc xin và chức năng của chúng.
  • Các chống chỉ định, điều có thể mang tới thêm rủi ro cho quá trình tiêm chủng.
  • Các loại vắc xin được khuyến cáo trong thai kỳ và chống chỉ định cho phụ nữ mang thai.
  • Làm thế nào để nhận ra những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến các chương trình tiêm chủng

Tài liệu tham khảo

https://vaccine-safety-training.org/summary-module2.html